Suojauskuvakkeet

Poista paristot ennen laitteen varastointia

Jos paristo niellään, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon

Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja

Älä erimerkkisiä ja erityyppisiä paristoja

Tarkista paristojen napaisuus (+/-)

Säilytä lasten ulottumattomissa

Ei saa niellä

Älä hävitä paristoa polttamalla

Älä pura sitä osiin

Älä lataa paristoa

Paristo voi räjähtää tai vuotaa, jos se oikosuljetaan